ΑΠΟΨΕΙΣ

Σταύρος Κουμεντάκης

Σταύρος Κουμεντάκης

 • Κοινοί Ιδρυτικοί Τίτλοι: Μια παλιά ιστορία

   17/02/2019 18:00

  Κατά τη δεκαετία του 1990 ένας επιχειρηματίας, με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, αποφάσιζε το επόμενο επιχειρηματικό του εγχείρημα. Δεν είχε αμφιβολία για την επιτυχία του. Το όλο εγχείρημα μεταξύ άλλων, εκτός από το στιβαρό business plan, ...

 • Η απασχόληση εργαζομένων σε περισσότερες εταιρείες του ιδίου ομίλου

   10/02/2019 18:15

  Ο «πονοκέφαλος» των επικεφαλής των HR: Είναι δυνατόν εργοδότης να είναι ο «όμιλος»; Αποτελούσε πάντοτε πρόβλημα, όχι ασήμαντο, για τους επικεφαλής των τμημάτων HR ομίλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας (βεβαίως και για τους ...

 • Stock Options

   03/02/2019 20:00

  Α. Γενικά: Τι είναι τα Stock Options; Τα Stock Options, κατά κανόνα, δεν είναι παρά το δικαίωμα που αποκτά κάποιο στέλεχος (ή ομάδα στελεχών) για την αγορά (σε μία ή περισσότερες επόμενες χρονικές στιγμές) μετοχών της επιχείρησης στην οποία...

 • Τίτλοι κτήσης μετοχών (:warrants)

   30/01/2019 14:00

  Α. Η γνωριμία με τα warrants: Με βάση το νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες, τίτλοι κτήσης μετοχών (:warrants) είναι εκείνοι που εκδίδονται από μια ανώνυμη εταιρεία και παρέχουν το δικαίωμα στους δικαιούχους τους να αποκτήσουν μετοχές της. Η ...

 • Ο νέος νόμος για τις Α.Ε.: Έκδοση δεσμευμένων μετοχών

   20/01/2019 21:00

  Ένας από τους προβληματισμούς των ιδρυτικών (ή μη) μετόχων ήταν, πάντοτε, το ενδεχόμενο κάποιος από τους υπόλοιπους να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτο -άσχετο με την αρχική ομάδα. Όταν τα δεδομένα το επέτρεπαν, προχωρούσαμε σε ...

 • Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ανώνυμης εταιρείας

   13/01/2019 20:10

  Με κίνδυνο να «προδοθεί» η ηλικία μου, οφείλω, εισαγωγικά, να δηλώσω ότι γραφομηχανή έμαθα στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μια, καινούργια τότε, Olivetti ήταν εκείνη που με ανέχθηκε (οι νεότεροι και οι επιλήσμονες ας ανατρέξουν στο ...

 • Το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας...

   06/01/2019 19:00

  Το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας αποτελεί το σημαντικότερο έγγραφό της. Στο καταστατικό καταγράφονται (και ρυθμίζονται) πολύ σημαντικά, προσδιοριστικά, στοιχεία της ύπαρξης και της λειτουργίας της. Συχνά οι ιδρυτές της Ανώνυμης ...

 • Εταιρική Διακυβέρνηση... (... ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη)

   16/12/2018 20:00

  Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) είναι, σε γενικές γραμμές, σύνολο αρχών και κανόνων που (πρέπει να) διέπουν συγκεκριμένες περιοχές της οργάνωσης, της λειτουργίας και της διοίκησης μιας ανώνυμης εταιρείας. Ποια όμως η σχέση τους...

 • Εξαγορές: Αρκεί να δώσουμε τα χέρια;

   03/12/2018 09:00

  Συνυφασμένη με την αναπτυξιακή πορεία μιας επιχείρησης είναι η διαδικασία της εξαγοράς μιας άλλης του ίδιου κλάδου ή κλάδου στον οποίο θα επιθυμούσε να επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, η «εξαγοράζουσα» ...

 • Επιχειρήσεις vs επενδυτές ή/και τράπεζες: Εξισορρόπηση συμφερόντων

   16/10/2018 10:04

  Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων, οι εκάστοτε τρέχουσες συγκυρίες αλλά και οι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί συχνά δημιουργούν την αναγκαιότητα αναζήτησης κεφαλαίων: συχνότερα με τη μορφή της κεφαλαιακής τους ενίσχυσης ή/και της ...

 • Κεφαλαιακή ενίσχυση επιχείρησης: Η σύμπραξη με επενδυτή

   09/10/2018 09:00

  Μία επιλογή για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων μιας επιχείρησης (startup ή μη) είναι η κεφαλαιακή της ενίσχυση. Όταν ο επιχειρηματίας διαθέτει κεφάλαια και επιλέγει να τα επενδύσει και να συνεχίσει μοναχικά την πορεία του, τα ...

 • Startups: Χρηματοδότηση, ρίσκο και βιωσιμότητα

   01/10/2018 14:41

  Startup: ένα επιχειρηματικό εγχείρημα (πρωτοεμφανιζόμενο και, συνήθως, πολλά υποσχόμενο) κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας του. Στη Νεοφυή επιχείρηση το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχεδόν πάντα άκρως πρωτότυπο, πρωτοποριακό αλλά ...